Vítame Vás na našej stránke!

Občianske združenie ECOri bolo založené v obci Dolný Štál na ochranu životného prostredia. Našim cieľom je šíriť myšlienku ochrany stvoreného sveta slovom a s reálnymi činmi.

Pod pojmom životné prostredie chápeme nielen prírodu okolo nás, ale všetko čo nás obklopuje: našu vieru,  náš domov, národ, jazyk, zvyklosti, kultúru, z  ľudských vzťahov predovšetkým charitu a vzájomné porozumenie.

Internetová stránka Občianskeho združenia ECOri bola založená aj  zámerom informovať občanov Dolného Štálu, okolitých miest a obcí ako aj ostatných čitateľov o stave a zmenách nášho životného prostredia v dôsledku environmentálnych záťaží.

Našim cieľom je, aby sme s Vami spoločne našli riešene k ochrane prírodných a ľudských hodnôt. Chceli by sme umožniť, aby ste sa mohli zapojiť aj s konkrétnymi činmi do akcií a brigád organizovaných našim združením na ochranu životného prostredia.

 


Novinky

22/08/2014 08:25

Zber PET vrchnákov pre Mariku

Zbieraj PET vrchnáky a pomôž Marike, mladej matke, ktorá veľm potrebuje nový vozík na zjednodušenie svojho každodenného života! Marika býva v Dolnom Štále a jej stav aj po drahých a komplikovaných terápií sa zlepšil len veľmi málo.  Priprav si už dnes prázdnu krabicu do kuchne, komory alebo...

Read more

—————

18/09/2013 10:09

Zber použitého šatstva v novembri 2013

Naše OZ v spolupráci  s OZ Diakonie Broumov  VYHLASUJE zbierku použitého oblečenia v dňoch:               13-15.  novembra od 17:00 -...

Read more

—————

09/09/2012 22:30

EKOri - TRH

6. októbra 2012. otvárame ECOtrh V priebehu mesiaca október  začneme prevádzkovať ekotrh pri našom klube na dvore starej budovy cirkevnej školy. Trh bude otvorený každú sobotu do obeda. Podmineky predávania na ekotrhu sú popísané v trhovom poriadku. Prvý trhový deň bude 6. októbra 2012...

Read more

—————

20/03/2012 10:35

Vtáčia záhrada

23. marca vytvoríme na dvore klubu Ecori vtáčiu záhardu. Vytvorím mieta pre hniezdenie, spravíme misku na kúpanie a pitie vtákov a na ďalšiu zimu pripravíme aj krmidlá. Po vonkajších prácach nasleduje prednáška fotografa Pétera Fodora o živote vtákov Źitného ostrova. Začíname o 16.30 hod.

Read more

—————

02/11/2011 10:09

Dni Sv. Martina

5. Novembra na dvore dedinského múzea pripravíme výstavu z jesennej úrody 6. Novembra - privítanie pútnikov pod vedním Róberta Orbána, spoločná prechádzka obcou, prednáška o Európskej ceste sv. Martina - Via Sancti Martini - v základnej umeleckej škole popoludní o ....... hod. 11.  novembra o...

Read more

—————

19/06/2011 10:41

Deň dolnoštálskych pagáčikov

  Fotky zo dňa dolnoštálskych pagáčikov: podporovaných Nadáciou SPP                                 a Obcou Dolných Štál.  

Read more

—————

29/12/2010 09:02

Poďakovanie

Základná umelecká škola, združenie rodičov a občianske združenie Ecori ďakujú všetkým účastníkom dobročinného koncertu za finančné príspevky v prospech obyvateľov mesta Devecser. Veríme, že  spoločná sila učiteľov, rodičov, detí a divákov priniesla pre ľudí byvajúcich v oblasti postihnutej...

Read more

—————

08/12/2010 10:02

Pozvánka na dobročinný koncert

Základná umlecká škola v Dolnom Štáli spolu s občianskym združením ECORI organizujú  dobročinný adventský koncert 22. decembra 2010 na pomoc obyvateľov Devecsera, ktorí boli postihnutí ekologickou  katastrofou, záplavou červeným bahnom . Koncert sa začína betlehemskou hrou v katolíckom...

Read more

—————

06/12/2010 10:38

Nebezpečenstvá veterných turbín

  Možno, že mnohí z nás nepoznajú nebezpečenstvá veterných elektrární. Tu Vám uvedieme obrázok na znázornenie veľkosti betónového základu jednej turbíny, ktorý sa stavia po odstránení cca 4-5 000 ton zeminy. Tento železobetón ostane v zemi navždy!!! Ako aj kilometrové dĺžky káblového vedenia...

Read more

—————

01/12/2010 20:25

Vianoce pre všetkých 2010

24. decembra obnovujeme v našej dedine tradíciu  vianočného koledovania. V priebehu mesiaca pripravujeme "betlehem" pred domom ľudovej architektúry. Srdečne vítame medzi nami všetkých, ktorí by sa radi zúčastnili našich aktivít! Hláste sa na uvedených kontaktoch! Organizátori: Szűcs Éva,...

Read more

—————