29/12/2010 09:02

Poďakovanie

Základná umelecká škola, združenie rodičov a občianske združenie Ecori ďakujú všetkým účastníkom dobročinného koncertu za finančné príspevky v prospech obyvateľov mesta Devecser. Veríme, že  spoločná sila učiteľov, rodičov, detí a divákov priniesla pre ľudí byvajúcich v oblasti postihnutej ekologickou katastrofou  krajšie Vianoce.

—————

Back