09/09/2012 22:30

EKOri - TRH

6. októbra 2012. otvárame ECOtrh

V priebehu mesiaca október  začneme prevádzkovať ekotrh pri našom klube na dvore starej budovy cirkevnej školy. Trh bude otvorený každú sobotu do obeda.

Podmineky predávania na ekotrhu sú popísané v trhovom poriadku. Prvý trhový deň bude 6. októbra 2012 od 7.00 hod. Záujemcovia o predajné miesta môžu doovzdať prihlášku na obecnom úrade najneskoršie v piatok do 12.0 hod.

Trhový poriadok ECOriTRH - dočasný.docx (28,1 kB)

Prihláška na ECOri-trh.docx (14,7 kB)

—————

Back