06/12/2010 10:38

Nebezpečenstvá veterných turbín

 

Možno, že mnohí z nás nepoznajú nebezpečenstvá veterných elektrární. Tu Vám uvedieme obrázok na znázornenie veľkosti betónového základu jednej turbíny, ktorý sa stavia po odstránení cca 4-5 000 ton zeminy. Tento železobetón ostane v zemi navždy!!! Ako aj kilometrové dĺžky káblového vedenia pod ornou pôdou. Magnetické pole indukované v zemi má nebezpečný vplyv na zdravie človeka, ako aj ostatných živočíchov. Od veternej elekrárne  Mad vraj plánujú 22 km takéhoto vedenia cez Žitný ostrov.

O plánovanom veternom parku v obci Mad, ktorá by mohla byť postavená v nebezpečnej blízkosti našej obce dočítate viac na našej stránke v sekcii:

https://ecori.webnode.sk/po-slovensky/veterna-elektraren-mad/

 

—————

Back