Separácia v našej obci - Dolný Štál

Ako separujme, čo, kedy a kde?

Aktulne správy na domovskej stránke obce: dolnystal.webnode.sk/news/program-separovaneho-zberu-odpadov/

 

Separácia odpadu sa vykonáva rôznymi spôsobmi. Podľa organizácie odpadového hospodárstva v danej obci sa používajú rôzne formy vzhľadom na efektívnosť:

 

U nás sú zavedené

tieto možnosti separovaného zberu::

Žiadame Vás, aby ste cieľom zníženia množstva odpadu  pre ochranu nášho životného prostredia a cieľom zníženia finančného zaťaženia obce a vašej peňaženky, využívajte možnosti selektovania.

Množstvo odpadu môžete znížiť už aj pri nakupovaní.  10 rád, ako znížiť množstvo komunálneho odpadu:

 1. Na nákupy noste textilné tašky alebo košík, pripravte si zoznam !
 2. Kompostujte !
 3. Znížte objem stláčaním a selektujte !
 4. Opravte, používajte znova !
 5. Pre vás nepotrebné veci darujte !
 6. Nekupujte balené ovocie, zeleniny, mäsové výrobky !
 7. Hľadajte výrobky z recyklovaných surovín !
 8. Vyberte si zálohované obaly !
 9. Využívajte služby knižníc  a požičovní !
 10.  Znížte obsah poštového odpadu !

  Odvoz selektovaného odpadu z domácností

  Spoločnosť ADAX s.r.o. bude v našej obci v igelitových vreciach z domácností zbierať nasledovné komodity:
  - PET flakóny od nápojov, ktoré žiadame stláčať na najmenší objem
  - Flakóny PE a PP od saponátov a umývacích prostriedkov
  - Baliace fólie, pružné, tzv. strečové fólie, igelitové tašky
  - Plechovky od nápojov

  -Obaly Tetrapack od mlieka a džusov

  Hore uvedený odpad môžete zbierať do jedného vreca a tak pripraviť na odvoz pred váš dom.

  - Umelohmotné debny, kanistre, záhradný nábytok z umelej hmoty odporúčame vyložiť vedľa vrece vzhľadom na ich väčší rozmer.

  Nezbierame:

  - Misky od šalátov, jogurtové poháriky, flakóny od oleja, držiaky na vajce

  - Jednorazové umelohmotné misky na dovoz obeda, poháriky, taniere, príbor

  - Záhradnícku fóliu

  - Kanistre a flakóny od motorového oleja

  Zber sa bude uskutočniť v predpoludňajších hodinách v nasledovných dňoch:


  Január                10

  Február              14

  Marec                13

  Apríl                  10

  Máj                     8

  Jún                    12

  Júl                     10

  August               14

  September          11

  Október                9

  November            13

  December            11

   

Zberný dvor

Na odovzadanie vyseparovaných komodít máme zraiadený zberný dvor, ktorý sa nachádza na konci obce smerom na Boheľov a Karábske jazero.

Okrem skla, papiera a PET fliaš tu zbierame aj nefunkčné elektrické prístroje z domácností, počítače, monitory, žiarivky, batérie a monočlánky.

Zberný dvor je otovrený od pondelka do piatku od 13.00 - 18.00 hod. v sobotu 8.00-18.00 hod.

Kontajnery

Okrem zberného dvora je možnosť separovať odpad do veľkokapacitných kontajnerov v obci (zelený - sklo, žltý - plasty - len PET fľaše, modrá - papier).

Papier, PET flakóny a sklo patria do kontajnerov, ktoré sú:
1. na križovatke na Hornoštálskej a Marhuľovej ulici
2. pred Jednotou na Zelenej ulici
3. na križovatke pri Slnečnej a Ku kamennému stĺpu
4. na Smotanovej ulici
5. na križovatke pri Mostovej ulici a Gárdonyskej ulici
6. pri škôlke na Záhradníckej ulici

Kapacita týchto kontajnerov je určená pre menšie množstvá. Ak máte väčšie množstvo druhotných surovín, žiadame Vás, aby ste využívali službu zberného dvora. Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota od 8,00 do 18,00 hodín Nevhodné používanie kontajnerov budeme pokutovať . Preto Vás vyzývame, aby ste dodržali predpisy na uloženie odpadu. Takto šetríte nielen životné prostredie, ale aj Vašu peňaženku.

Kontajnery vyprázdňuje spločnosť A.S.A Slovensko nasledovne:

Papier: 

  06.01.                                           06.07.

   20.01.                                           20.07

   03.02.                                           03.08.           

   17.02.                                           17.08.

   02.03.                                           31.08.

   16.03.                                           14.09.

   30.03.                                           28.09.

   13.04.                                           12.10.

   27.04.                                           26.10.

   11.05.                                           09.11.

   25.05.                                           23.11.

   08.06.                                           07.12.

   22.06.                                           21.12.

Plasty:

   11.01.                                           11.07.

   25.01.                                           25.07

   08.02.                                           08.08.          

   22.02.                                           22.08.

   07.03.                                           05.09.

   21.03.                                           19.09.

   04.04.                                           03.10.

   18.04.                                           17.10.

   02.05.                                           31.10.

   16.05.                                           14.11.

   30.05.                                           28.11.

   13.06.                                           12.12.

   27.06.                                           26.12.

Kompostovateľný odpad budeme zbierať podľa doterajšieho systému zberu 2-krát za rok.