Komunálny odpad - odpadové hospodárstvo Dolný Štál

Zber komunálneho odpadu  vykonáva A.S.A. Slovensko a.s. závod Dolný Bar  v našej obci podľa harmonogramu:

 

ápr. 14, 28., május 12, 26., jún 9., 23.,

július 7., 13., 21., 27., augusztus 4., 10., 18., 24.,

szept. 1., 15., 29., október 13., 27.,

november 10., 24., december 8., 22.,