Ipari létesítmények

Aggodalom az ivóvízkészletek miatt
Búza helyett ólmot őrölnek a csallóközi malmok?


Egy Linzben székelő osztrák cég egy Egyházkarcsa mellet létesült ipari parkban építené fel legújabb akkumulátorgyárát. Az első évben hárommillió darab autóakkumulátor gyártását tervezik, majd a termelés a későbbiekben megduplázódna.
A gyár megépítését Dunaszerdahely városának építésügyi bizottsága is nyilatkozatban ellenezi és környezetvédelmi tanulmányt dolgoztatott ki a témával kapcsolatban.
Évente 49 millió kilogramm ólmot dolgoznának fel, amit több mint 10 millió liter kénsavval vegyítenének. A rendelkezésre álló adatok Várható környezetszennyezéstől is lehet tartani, amely nemcsak az ivóvízforrásokra, hanem a légkörre is kiterjedhetne, hiszen az ólmot a csallóközi gyárban alakítanák át poralakúvá, tehát itt őrölnék meg. „Ha a terv megvalósul, akkor olyan helyzet áll elő, hogy a malmok a Csallóközben nem búzát, hanem ólmot fognak őrölni.
Az ólom elsősorban azért veszélyes mert kumulálódik a szervezetben és hosszú távon komoly egészségügyi következményekhez vezethet a jelenléte ( idegméreg, potencia, karcinogén,).
A szervezetbe belégzés vagy az emésztőrendszeren keresztül kerül be.
Akút betegséget akkor okozhat ha bekerül a vérkeringésbe, ez esetben károsítja a vesét, májat és a reprodukciós szerveket( bénulás, emlékezet kiesés, hányinger, a látás és hallás gyengülése) . Kifejezetten káros a gyermekekre és terhes nőkre.
Az üzem 138 alkalmazottja közül csak két nővel számolnak!!!!

A környezetvédelmi minisztérium a beruházás megvalósulását megelőző engedélyeztetési és véleményezési folyamatban a tőrvény értelmében kikérte több intézmény véleményét, ám az Egyházkarcsával szomszédos kataszterű Dunaszerdahely önkormányzatát kihagyták. A megszólított intézmények megfogalmazták álláspontjukat és egyedül a Dunaszerdahelyi Körzeti Környezetvédelmi Hivatal találta környezeti szempontból aggályosnak a tervezett üzem megépítését a csallóközi ivóvízforrások tőszomszédságában. Ezt egyébként a minisztérium 2006. március 31-i keltezésű dokumentuma is elismeri, mert megállapítja: Egyedül a Dunaszerdahelyi Körzeti Környezetvédelmi Hivatal szorgalmazza írásos állásfoglalásában a javasolt tevékenység elbírálását a törvény értelmében azzal az indoklással, hogy a tervezett tevékenység (vagyis az akkumulátorgyár – a szerk. megj.) közelében védett ivóvízforrások találhatók, a tevékenség pedig veszélyes jellegű és nincs összhangban az egyházkacsai ipari parkban létesülő beruházás eredetileg elbírált jellegével, amelyben csak túlsúlyban élelemiszeripari jellegű logisztika elhelyezését tervezték." Az idézett minisztériumi anyag, amely nem a minisztériumból került a dunaszerdahelyi városvezetés birtokába, leglényegesebb megállapítása az, hogy lényegében zöldet ad az ólmot és vegyi anyagokat nagy mennyiségben feldolgozó leendő gyár építésének, hiszen megállapítja, hogy a beruházás megvalósítása előtt nem kell elvégezni környezeti hatástanulmányt.

PETÍCIÓ:

Ez volt a szlovák nyelvű petíció szövege:

Fakty súvisiace s výstavbou závodu na výrobu akumulátorov v obci Kostolné Kračany:
Výroba 3 000 000 ks akumulátorov ročne, neskôr 6 000 000 ks, čo predstavuje viac než 23 800 ks akumulátorov denne ak má rok 252 pracovných dní.
Spracovanie 49 miliónov kg olova ročne (mletie, tavenie, sušenie).
Spracovanie 12 miliónov kg 98%-nej kyseliny sírovej ročne.
Zastavaná plocha: cca 20 000 m2
Množstvo odpadových vôd ročne 88 000 m³.
Množstvo plynového odpadu do ovzdušia viac ton ročne (olovený prach, kyselina sírová).
Argumenty: Za
Vytvorenie nových pracovných miest a pozícií pre takmer 150 pracovníkov (celý proces výroby je automatizovaný).
Nová príležitosť pre stavebné firmy a závody.
Proti
Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou podzemných vôd – prečo práve sem?
Na vodohospodársky chránenom území by ani nemala nastať výstavba takéhoto závodu.
Znehodnotenie poľnohospodárskych plodín a produktov.
Znečistenie ovzdušia, pôd a podzemných vôd.
Strata poľnohospodárskej pôdy.
V tesnej blízkosti podniku na výrobu akumulátorov sa bude nachádzať sklad predajne (obchodného reťazca) Jednota.
Nebezpečný odpad, ktorý zostane po spracovaní.
Pracovisko so zvýšeným rizikom, pri ktorom je nevyhnutné vykonávať pravidelné zdravotné prehliadky pracovníkov.
Riziko havárie závodu.
Ohrozenia:
Pri výrobnom procese sa časť olova a kyseliny sírovej dostane aj do ovzdušia (vzduch, ktorý dýchame) a vo forme odpadu sa iná časť olova dostane aj do podzemných vôd a do pôdy. Na takto znečistených pôdach pestované poľnohospodárske plodiny zabudujú olovo aj do svojich pletív a orgánov. Po ich konzumácii ľuďmi sa olovo dostáva aj do nášho organizmu, a zvyšuje riziko vzniku nádorových chorôb, ktoré sú na Žitnom ostrove už aj v súčasnosti najrozšírenejším ochorením.
Čo je vlastne olovo?
Olovo je nebezpečný pre náš organizmus, pretože sa v ňom hromadí a jeho narastajúca koncentrácia môže byť príčinou mnohých chronických zdravotných ťažkostí.
Olovo má neurotoxický a karcinogénny účinok a do organizmu sa dostáva buď cez dýchaciu alebo tráviaci sústavu.
Akútne ochorenia môže navodiť v prípade, ak sa dostane do krvného obehu, a v tom prípade môže závažne poškodiť dôležité orgány ako: obličky, pečeň a reprodukčné orgány (paralýza, výpadky pamäte, nevoľnosť, zhoršenie zraku, poprípade sluchu).
Extrémne nebezpečenstvo predstavuje pre deti a tehotné ženy.


Magyarul:

Az Egyházkarcsai akummulátorgyár megépítésével kapcsolatos tények:
Évi 3 000 000 akummulátor gyártása, később 6 000 000 ami több mint 23 800 db autóbatri naponta ha évente 252 nap dolgoznak.
Évente 49 millió. kg ólom feldolgozása.
Évente 12 millió kg 98%-os kénsav feldolgozása.
Beépített terület: cca. 20 000 m²
Évi 88 000 m³ szennyvíz.
Évi több tonna gáznemű hulladék (ólompor, kénsav).
Érvek: mellette
Munkahelyteremtés cca.150 új alkalmazott, több nem az egész folyamat automatizált.
Építkezési cégeknek új lehetőség.
ellene
A Csallóközben található Közép - Európa legnagyobb ivóvízkészlete-miért éppen ide?ň
Vízvédelmi területen tilos ilyen jellegű gyár építése.
Mezőgazdasági termékek mérgezése.
Levegőszennyezés.
Talaj- és talajvízszennyezés.
Mezőgazdasági földterület elvesztése.
Az akkumulátorgyár mellett Jednota élelmiszer - nagyraktár fog működni.
A feldolgozás után veszélyes hulladékok keletkeznek.
Rizikós munkahely ahol kéthetente kötelező az alkalmazottak rendszeres orvosi ellenőrzése.
Határon áthatoló katasztrófa bekövetkezésének lehetősége.
Veszélyek:
A gyártási folyamatok eredményeképp az ólom és a kénsav egy része is a levegőbe kerül amit belélegzünk, hulladék formában az ólom másik része bekerül a talajvizekbe és a talajba.
A talajból felszívódik a mezőgazdasági növényekbe, majd az elfogyasztás után a rákkeltő hatású ólom bekerül az emberi szervezetbe.
Pár szó az ólomról?
Az ólom elsősorban azért veszélyes, mert felhalmozódik a szervezetben és a jelenléte hosszú távon komoly egészségügyi következményekhez vezethet.
Az ólom idegméreg, karcinogén, a szervezetbe belégzés vagy az emésztőrendszeren keresztül kerül be.
Akút betegséget akkor okozhat, ha bejut a vérkeringésbe, ez esetben károsítja a vesét, májat és a reprodukciós szerveket (bénulás, emlékezet kiesés, hányinger, a látás és hallás gyengülése).
Kifejezetten káros a gyermekekre és terhes nőkre.

 

Obrovské zásoby kvalitnej pitnej vody sú na Žitnom ostrove, najväčšom riečnom ostrove v Európe. Z juhu ho ohraničuje Dunaj, zo severu jeho rameno - Malý Dunaj. Zaberá rovinatú plochu s rozlohou vyše 1 600 km2, od Bratislavy až po Komárno. Oblasť je z dôvodu prirodzenej akumulácie vôd vyhlásená za chránenú. Táto megazásobáreň pitnej vody, akýsi náplavový kužeľ, sa prirodzene vytvorila v období, keď si Dunaj hľadal cestu cez Malé Karpaty. Napriek tomu, že Žitný ostrov má najnižší počet zrážok z celého Slovenska, pod jeho povrchom sa vďaka Dunaju nachádza zhruba desať miliárd m3 pitnej vody.
V piesku a štrku sa na tomto území nachádza 39 druhov minerálov. Najväčším bohatstvom je však práve kvalitná pitná voda. Množstvo vody je také veľké, že by sme ho mohli dodávať nielen slovenským, ale aj zahraničným odberateľom.
Voda zo Žitného Ostrova má veľmi vysokú kvalitu, a len s minimálnou úpravou môže byť použitá na pitie. Vďaka priepustnej štrkopieskovej pôde sa zásoby životodarnej tekutiny neustále dopĺňajú vodou z presakujúcich riek.
Plánovaná výstavba závodu na výrobu autobatérií pri Kostolných Kračanoch ohrozuje zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove, a tým prakticky aj dodávky pitnej vody pre veľkú časť Slovenska. Nová fabrika sa má stavať v bezprostrednej blízkosti zdrojov pitnej vody na Žitnom ostrove, kde sa nachádza najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Známe je aj to, že zo studní asi v kilometrovej vzdialenosti od plánovanej investície v súčasnosti zásobuje ZVAK a. s. pitnou vodou jeden a pol milióna obyvateľov Západného Slovenska, vrátane veľkej časti mesta Nitra. Navyše podľa dlhodobých plánov sa počíta so zásobovaním pitnou vodou pre viac ako tri milióny obyvateľov práve z tejto lokality. Ani pri najdokonalejších technických riešeniach nie je možné vylúčiť výskyt závažných priemyselných havárií, výstavba tejto továrne preto ohrozuje zásobovanie značnej časti Slovenska pitnou vodou.
Plánovaná kapacita továrne na výrobu autobatérií za rok je šesť miliónov kusov, čo znamená prakticky spracovanie 50 miliónov kilogramov olova, 12 miliónov litrov kyseliny sírovej ako aj mnoho miliónov litrov organických lepidiel. To všetko naznačuje závažné riziká pre životné prostredie. Plánovaná investícia sa má uskutočniť v katastri obce Kostolné Kračany v susedstve Dunajskej Stredy v lokalite logistického parku pre potravinový tovar "Žitný ostrov". Občianske združenie Kukkónia vyzbieralo viac ako 5 000 podpisov na Žitnom ostrove na petičných hárkoch.
Najväčším problémom je olovo. Na batériu je treba ca. 15 kg a predpokladám, že výťažnosť výroby je 80 % (čo by bolo ešte veľmi dobré), čo znamená približne 3 kg oloveného odpadu na jednu batériu.

Ing.Július Hétharši, CSc. expert , Výskumný ústav vodného hospodárstva
- napriek tomu, že máme legislatívu, ktorá stanovuje prísne ochranné pravidlá, objavili sa snahy, aby sa na Žitnom ostrove vybudoval závod na výrobu batérií pre automobily, čo znamená obrovské množstvo škodlivých látok. Zatiaľ je táto výstavba pozastavená.