Kedves Barátaink !

Ugye, az Önök SZEMÉT is bántja a SZEMÉT? Ugye Ön is bosszankodik, amikor az útmenti árkokban a ibolya helyett üdítős flakonok „teremnek” és a bokor alja nem a vadállatok oduja, hanem elhullott állati tetemek takarója, gyanús szemetet tartalmazó kék zsákok, kidobott vécécsészék rejtőhelye? Bizonyára Önt is felháborítja, amikor a határban szomorú szemű elűzött kóbor kutyát lát.
Önöket is érdekli, meddig lesz Csallóköz kincse az ivóvíz? Hogy zöldellő mezőkön vagy sivatagban fognak-e sétálni utódaink? Megrettenve szemléli, hogy egyre több az elesett, szenvedő ember környezetünkben és a világban? Szükségesnek tartja, hogy a nemzetek és nemzetiségek ápolják kultúrájukat, hogy mindenki feltételek nélkül vállalhassa származását, használhassa nyelvét és vallását, hogy a természetes etnikai határok ne mosódjanak el - megőrizve ezzel lakóhelyünk, vidékünk és Európa kultúrális értékeit?
Ezek a kérdések foglalkoztattak bennünket is, amikor létrehoztuk az ECORI polgári társulást. (Ecological Community of Rye Island – Csallóközi Kérnyezetvédelmi Társulás)

 Céljainkat Alapszabályzatunkban röviden a következőkben foglaltuk össze:

 1.  Az életkörnyezet és a kultúrális értékek megőrzése és gazdagítása Szlovákiában, különös tekintettel a Csallóköz területére
 2. A nyilvánosság informálása a környezeti hatásokról, azok okairól és következményeiről
 3. Az államhatlami szervek polgári felügyelete a környezetvédelem területén
 4. Közterületek alakítása a polgári segítség bevonásával
 5.  A természetes kapcsolatok tudatos alakítása – állattartási etika, természet összetevőire irányuló kapcsolat – víz, föld, levegő – a gyerekek és felnőttek ezirányú alternatív oktatása
 6.  A környezet mérgezettségének minimalizálása, odafigyelés a mérgező hulladékok kezelésére
 7. A természetes életmód, a természetes táplálkozási szokások feltételeinek kialakítása
 8. A nemzeti kultúrális örökség, a népszokások és kézművessség megismerése
 9. Szociális, charitatív és humanitárius segítségnyújtás
 10. Együttmúködés a többi környzetvédelmi szervezettel itthon és külföldön
 11. Közvetítői, publikációs és tanácsadói tevékenység a társulás céljainak elérése érdekében

Társulásunk nem politikai jellegű, egyetlen politikai pártnak vagy társulásnak sem elkötelezettje.
A polgári társulás tagja vagy támogatója lehet bárki, aki egyetért céljainkkal, szeretne velünk együttműködni, vagy tevékenységünket támogatni.
Az éves tagsági díj 2 €. Legyen aktív tagunk, amennyiben úgy gondolja, hogy munkájával is szívesen hozzájárul céljaink eléréshez ! Amennyiben munkahelyi elfoglaltsága vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyen munkánkban, jelentkezhet támogató tagként . A tagsági díj befizetésével a szervezet olyan költségeit támogatja mint faültetés, közterületek rendezése, szemétgyűjtés, hulladék szelektálásának megoldása stb.
Kérjük a falvak önkormányzatait, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák tevékenységünket: pénzeszközökkel, munkaeszközök, szemetes edények és fák vásárlásával valamint erkölcsi segítségnyújtással, együttműködéssel.
Felkérjük az iskolákat, óvodákat, kultúrális és egyéb szervezeteket is, amennyiben nem közömbös számukra a fenntartható életkörnyezet kialakítása, fogadják szervezetünk aktivitásait megértő támogatással, munkánk segítésével.
Köszönjük, hogy velünk együtt segít enyhíteni Földünk problémáin.
Tisztelettel:

Szűcs Éva elnök

és a társulás tagsága.

 

Aktivitásaink (képek a fotogalériában)

2010

 • A zsidó temető kerítésének festése, faültetés, szemét eltakarítása, gaztalanítás
 • Útmenti kereszt - gaztalanítás, festés, pad készítése, virágtartó elhelyezése, faültetés
 • Gyűjtés a devecseri vörösiszap katasztrófa károsultjainak
 • Betlehem készítése
 • Karácsonyi mendikálás hagyományának megidézése
 • Jótékonysági koncert Devecserért a művészeti iskolával
 • Nyilvános diszkúzió a szélerőművekről a madi Post Tenebras Lux társaság szervezésében

2011

 • Zöld Nap - Fák és bokrok metszése  a Tőnye-i temetőben
 • Fák és bokrok metszése a katolikus plébániánál
 • Föld Napja - eperfafa és virágok ültetése a tájháznál , Otthonunk c. film vetítése, húsvéti játszóház, Válts zöldre- környzettudatos életmód prezentációja
 • Szeretethíd - gazirtás és virágültetés az útmenti keresztnél,gyomirtás a Fő utcai járda mellett, - további szervezetek bevonása a Szeretethíd akcióba. Csatlakozók: Alistáli Református Egyházi Alapiskola, Nagymgyeri Közgazdasági Akadámia, Alapiskola Bős, Alapiskola  Várkony, Alistáli Községi Hivatal kollektívája
 • Hagyományőrző pogácsanap
 • Környzettudatos életmód - prezentáció a II. Danube Bikemaratonon
 • Őszi hálaadás -terménybemutató a tájháznál
 • Márton -napi szokások:

         Találkozó a Szent Márton Út zarándokcsoporttal

          Szeretet-láng, lampionos felvonulás

 • Ruhagyűjtés és börze
 • Karácsonyi vásár

2012

 • Madárbarát kert kialakítás - Fodor Péter képes madárbemutatója - márc. 23.
 • Föld napja - szemétszedés a falu többi szervezetével együtt - ápr. 21.
 • Szeretethíd
 • Gyújtés szervezése a Szent István kopjafára
 • augusztus 19. - I. alistáli Szent István Ünnep, kopjafa átadása
 • szept. - október: Ökopiac előkészítése,  megnyitása, őszi hangulatsátor terményekkel
 • november - Márton napi felvonulás
 • december - ruhagyűjtés
 • Betlehemkészítés
 • Angyalfia - adventi jótékonysági vásár,
 • karácsonyi mendikálás, dec. 24.
 • karácsony a gyermekotthonban, dec. 25.

 

 • 2013
 • feltöltés alatt

 

 • 2014
 • január - látogatás a gyerekotthonban
 • március -  Via Sancti martini zarándokút
 • április - szemétszedés, zöld nap, 
 •   Pozsonyi Kifli p.t. : "Mozart" , zenés interaktív előadás a műv. iskolában
 • május - Szeretethíd - kerekesszékesek találkozója, virágülteés, takarítás, ajándékozás
 • június - Via Sancti Martini,  Pressburg - Staul, felfedező út
 • augusztus - környezetvédelmi előadás a Perzsa táborban
 • Szent István Ünnep
 • Jótékonysági ruhagyűjtés és kupakgyújtés

 

2015

 • március - A Szent Márton zarádokút Via Insula Magna szakaszának bemutatás Dunaszerdahelyen
 • április - szemétszedés
 • május - Szeretethíd, iskola és klub udvarának  gyomlálása, takarítás
 • Szent István ünnep - augusztus 20.
 • Felvilágosítás az albári műanyagfeldolgozó tervezetéről, tiltakozások, megmozdulások
 • Kupakok beváltása Marikának, adományozás
 • Használt ruha, játés ... gyűjtés a Diakonie Broumov részére
 • Betlehemállítás, betlehemi ajánékkosár
 • Angyalfia vásár
 • A Szent Márton pihenőhely megtervezése
 • Látogatás és adományozás a nagymegyeri gyermekotthonban