ECO-fórum

Date: 03/10/2014

By: Ecori

Subject: Mit és miért?

Az önkéntes munka mások által ki nem kényszerített, el nem rendelt, nem kötelező, közvetlen anyagi haszonnal nem járó tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Reply

—————

Date: 19/08/2014

By: Ecori

Subject: Szent István imája

A mélységből kiáltok Hozzád , hallgass meg Uram!

Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan

kell örülni a megérdemelt könnyben.

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság

színtelenségét okosan csillogtassam.

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel

egyenesen állni.

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam

a léleknek.

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.

Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.

Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.

Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.

Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,

nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,

hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

Reply

—————

Date: 26/05/2014

By: Ecori

Subject: Szeretethíd margójára

Nelson Mandela mondta: „Rájöttem a titokra, hogy miután megmásztam egy magas hegyet, megláttam, hogy még több megmászni való hegy vár rám. Egy pillanatra megpihentem, hogy megnézzem a körülöttem lévő gyönyörű látképet, és visszatekintsek arra, honnan jöttem. Ám csak egy pillanatig pihenhettem, mert a szabadsággal kötelezettség jár, és nem időzhettem sokáig, mert hosszú utam még nem ért véget.” Ha mindig megteszed a helyes dolgot – annak ellenére, hogyan érzel, annak ellenére, amit mások mondanak vagy tesznek emiatt – akkor elégedett leszel. Végül ez dönti majd el, hogy beteljesedett életet éltél-e.

Reply

—————

Date: 22/05/2014

By: szűcséva

Subject: Követendő példa

Nem minden ország volt kezdetben tiszta ország. De vannak olyan helyek, ahol időben felismerték, hogy a környezetszennyezés nem vezet jó útra. Az 1970-es években Finnországban elindítottak egy környezetvédelmi programot. Kötelezővé tették az iskolákban az iskola környéki szemétszedést a tanulók számára. Mindennap másik osztály gyűjtötte zsákokba az eldobott szemetet. Ha a szülők jöttek a gyerekekért és közben eldobtak valamit az iskola környékén, akkor a gyerekek szóltak rá a szüleikre:
- Anya/Apa! Ne dobd el a szemetet, mert holnap nekem kell összeszednem!

Ez a generáció már környezettudatosan nőtt fel, értékelte és óvta a környezetét. Nem nehéz kitalálni, hogy ők már a gyermekeiket is ilyen szellemben nevelték fel és a XX. század végére Finnország tiszta ország lett.

Reply

—————

Date: 21/05/2014

By: szűcséva

Subject: Dióliget

"Egy idős néni áll a tavaszi zimankóban az út szélén, fején karton kendő, kezében egy kisebb zsák és szelíden integet. Megálltam, felvettem a nénit, és elkezdünk társalogni. Hamar kiderül, hogy dióbelet visz a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül elkezd mesélni:

-- Gyerekkoromban nagytatámmal ültettünk tíz diófát, locsoltuk a közeli patakból, de egy még abban az évben ki is száradt, a többi gyökeret eresztett. Teltek az évek, aztán engem az élet elsodort hazulról. Nagytatám egy szomorú nyári napon halt meg, hazajöttem a temetésre, a szépen felcseperedett diófák árnyékában ravatalozták fel. Az egész szertartás alatt én némán álltam a nyurga nagy fák árnyékában...

Teltek az évek! Nyugdíjas lettem! Egyedül maradtam és hazaköltöztem a szülőfalvamba. Nyugdíjam oly kevéske, így ősszel összeszedem a diót és télen megtöröm. Kilós, fél kilós csomagokban nagyon hamar el tudom adni, két óránál tovább még sohasem álltam kint a piacon. Ha hiszi, ha nem ez a kilenc diófa engem átsegített a télen! Az idén is, nemcsak tűzifát tudtam venni a dióbélből, hanem még egy kis malackát is. És most ha ezt a maradékot sikerül eladnom, szeretnék venni tíz kis facsemetét. Tudja van egy aranyos unokám, nemsokára hazajön, el fogjuk ültetni a kis fákat és ha majd ő is megöregszik, diótörés közben biztos majd el fog mondani érettem egy-egy imádságot....

Az autó halad a tavaszi verőfényben... a néni elhallgatott, én is hallgatok, némán vezetek. Nemsokára a piacnál fékeztem, megálltam és utasom a reszkető kezével egy fél kiló zacskó dióbelet csúsztatott az ülésre. Tiltakoztam, de ő szelíd mosollyal csak annyit mondott: vegye csak el, nekem is a jó Isten adta a drága nagyapámat ki a diófákat ültette....

Szó nélkül sebességbe teszem az autót, vezetek, de fél szemmel a dióbelet nézem: az egyszerű székely asszony válaszát a gazdasági krízisre. Kezembe vettem a szépen bekötött kis csomagot, kibontottam és elkezdtem ropogtatni a finom dióbelet, a becsületes, évtizedeken áthajló munka gyümölcsét, a finom, egészséges választ egy nagymama anyagi gondjaira.

Járható út... Megyek és én is veszek tíz facsemetét!"

Reply

—————

Date: 11/05/2014

By: zsu

Subject: szeretnél te is hidat alkotni?

Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.
(Szabó Magda)

Ha úgy gondolod, elég a magasztos szavakból, bölcs mondásokból, tennél is valamit másokért, kapcsolódj be, vagy csak tudasd, ha bekapcsolódtál - lássuk, hol alakul a híd.
Ötletek: https://ecori.webnode.sk/news/szeretethid-2014/

Reply

—————

Date: 07/05/2014

By: szűcséva

Subject: Híd

“A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága.” (Mahatma Gandhi)

Reply

—————

Date: 25/04/2014

By: ecori

Subject: Bagdy Emőke az önkéntességről

Mit jelent a cselekvő hit? Tenni, amire a lelkiismeretünk sarkall, amire a Biblia tanít, ami hitelesíti keresztyén mivoltunkat, a hitéletet a bizonyító megvalósulással teszi teljessé. Olyan korban élünk, amikor a konzumkultúra a „jobb adni, mint kapni” alapelve ellen dolgozik. Szellemisége önzésre, egyedi előnyök és javak szerzésére ösztönöz, miközben a boldogságpszichológia sorra tárja elénk ellentételeit, a szolgáló szeretet jutalmait. Másokon szívből segíteni egészségerősítő immunaktivitással jár.
„A lélektől lélekig” haladó személyes hídon közlekedve mi magunk is megerősödünk, a szolgáló segítés fokozza a vitális, életben tartó erőket. Az altruizmus lélektanának eredményein elámulunk: még a másokon segítés puszta látványa is örömhormon termelést fokoz és javítja az immunállapotot. Folytathatnám a bizonyítékok felsorolását. Mégsem önös érdekből segítünk, hanem emberbaráti szeretetből, hitből, meggyőződéssel és személyválogatás nélkül.

Reply

—————

Date: 20/04/2014

By: ecorri

Subject: ünnepre

...letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság.....

Jel.21.4.

Reply

—————

Date: 09/04/2014

By: ecori

Subject: Szombat

Gyere és Te is szedd megint! Tisztítsuk meg környezetünket a szeméttől!


Van egy jó hírem: Április 12.-én szombaton ismét önkénteskedünk.

Az immár sokadik alkalommal megrendezésre kerülő akció célja mitsem változott az elmúlt évek során, hiszen továbbra is a lakókörnyezetünkben "elhelyezett" - azaz illegálisan lerakott - szemétkupacok összeszedésére csábítunk benneteket!
Idén szeretnénk az akciót figyelemfelkeltéssel is bővíteni. Ha bárkinek lenne valami jó ötlete, okvetlenül ossza meg velünk. Szóval javasoljatok, jeletkezzetek!
Csütörtökön este fél hétkor ötletbörzét, feladatelosztást és az információs anyagbázis frissítését tartjuk, amire gyerkekeket is szeretettel várunk!

Kérlek benneteket jelezzetek vissza kivel számolhatunk!

Reply

—————