ECO-fórum

Date: 12/06/2015

By: szűcséva

Subject: Cél

"Nem az a dolgunk, hogy megkeményítsük gyermekeinket, hogy szembe tudjanak nézni a kegyetlen és szívtelen világgal.

Az a dolgunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik a világot kevésbé kegyetlenné és szívtelenné teszik."

L.R.Knost

Reply

—————

Date: 22/02/2015

By: szűcséva

Subject: Nagyapám tanítása

Tõle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végigsegített életem göröngyös útján: a kimondott szó és az emberi idõ értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám: "Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem eridj egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok reád a szokott helyen, a füzes alatt."
Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdõt-mezõt járni, de különösképpen a tavat. "Ott leszek!" - ígértem örömmel.
Másnap azonban történt valami, az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejembõl a nagyapámnak tett ígéretet. Tanítóm tudtomra adta, hogy fölvett az évvégi versenyekre készülõ csapatba, mint futót és távugrót. Nagy kitüntetés volt ez! A futással nem is volt baj, futottam én eleget le és föl a dombokon, hanem az ugrásban nem volt gyakorlatom. Így aztán, mihelyt vége volt a tanításnak, fölsirültem néhányad magammal a temetõ melletti legelõre ugrást gyakorolni. Úgy belemelegedtem a versenyzésbe, hogy bizony sötét este volt már, mire hazaértem. Az istálló elõtt Jóska kocsis éppen kifogta a lovakat nagyapám kocsijából. Ekkor jutott eszembe az ígéret. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért.
De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bé se engedett a házba.
- Ülj le oda a padra! - mondta kurtán. Leültem. Õ állva maradt.
- Idefigyelj! - mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott idõben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!
Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.
- Idefigyelj! - mondta. - Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakõ. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?
- Értem - hebegtem megrendülve.
-Dehogyis érted - csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét,
ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitõl, nem térítheted meg soha. S ez az idõ! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt idõt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?
Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok öt perccel azelõtt, még ha vénasszonyok esnek is az égbõl, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet, és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az életébõl, amit nem tehet jóvá soha.
- A megbízható embert még ellensége is tiszteli - mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél...
Bizony igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál."

/Wass Albert/

Reply

—————

Date: 19/02/2015

By: szűcséva

Subject: Ember

- A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…

WASS ALBERT

Reply

—————

Date: 31/12/2014

By: Einstein

Subject: gondolat

az a tudat, hogy egy olyan láthatatlan társasághoz tartozom, akik az igazságért; szépségért és őszinteségért küzdenek megóv az elszigeteltség érzésétől.

Reply

—————

Date: 14/12/2014

By:

Subject: Ima adventkor

Látod, Istenem, milyen esendő vagyok? Ha nagyjából rendben
mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj,
szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon,
szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy...
Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kérni
szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is.
Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel
ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen
hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.
Uram, add, hogy ne higgyük el, hogy plazmatévéktől, fals zenéket kiabáló
télapóktól, leszünk boldogabbak!
Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas
szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól.
Meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak,
mindig rohanó, sikerorientált, emberek vagyunk, hanem érző, sérülékeny,
törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi életük során.
Add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell
elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség
fájdalmát - emberi módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől,
bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól!
Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban.
Add, hogy legyen kedvünk gyertyafényben egy tiszta papírlapra tollból tintát
maszatolni, csak úgy, a saját örömünkre.
Add, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést: köszönöm, Istenem!
Add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket.
Adj békét, mindannyiunknak Uram!

Reply

—————

Date: 05/12/2014

By: szűcséva

Subject: Az önkéntesek világnapja -december 5.


Szabad akaratból. Mások javára, magunk örömére.Egyedül vagy együtt. Másokért és magamért. Felelősséggel. Önként. Önkéntesen. Mert hasznosnak lenni jó. Neki is, nekem is, Nekünk is. Előre visz, utat mutat, hasznossá tesz, hasznossá lesz. Ez az önkéntesség.

Reply

—————

Date: 14/11/2014

By: ecori

Subject: kazetta

Szerezz örömöt régi mesekazettáddal
2014. november. 7.

Nálad is sorakoznak otthon régi mesekazetták, amiket már senki nem vesz elő, mert a meséket megnézi DVD-n, Bluray-en, vagy egyszerűen online az interneten? Ha Neked már nincs rá szükséged, szerezz vele örömet másnak!

Kaptunk egy lehetőségünk, hogy csángó gyerekek arcára varázsoljunk mosolyt. Számunkra talán szinte elképzelhetetlen, de az eldugottabb falvakban élő gyerekek gyakran még tv-készüléket sem látnak, nekik mindig nagy élmény, ha mesét nézhetnek VHS kazettákról. Nagyon örülnének a magyar nyelvű videokazettáknak, legyen az mesekazetta, gyerekfilm, természetfilm, verses-mondókás kazetta, az idősebb korosztálynak pedig régi magyar filmeket tartalmazó kazetták is jól jönnek. Keresünk hozzá működő lejátszókat is: ha nincs rá már szükséged, és megválnál tőle, ezeken a helyeken biztos jó kezekbe kerül, és megbecsülik. Segítségetekkel a legkeletibb csángómagyar faluba, Magyarfaluba is eljuthat a „meseadomány”.A kazettákat és a lejátszókat november 20-ig juttassátok el Dunaszerdahelyre, a Központi Irodába, vagy hozzátok el magatokkal Udvardra, a Cserkészvezetői konferenciára.https://www.szmcs.sk/hirek/szerezz-oromot-regi-mesekazettaddal

Reply

—————

Date: 05/11/2014

By: Z Nagyné

Subject: Szemét

Sziasztok!
Szeretném felhívni a figyelmeteket-biztos Ti is láttátok- a falu közepén található szemétre(a volt cipőüzlet mellett).Mi néhány éve lakunk csak Alistálon,de minket két nap után felszólítottak,ha építkezési anyag volt a telkünk elött .Úgy látszik a polgármestert ilyen dolgok már nem érdeklik,pedig választások jönnek,vagy azért?Gondolom Ti,mint környezetvédők tudnátok hatni a szemét tulajdonosára(úgy látszik Őt nem zavarja) vagy az önkor-
mányzatra,hogy takarítsák el azt a szemetet,ami nagyon csúnya látvány a falu közepén.
Tisztelettel: Z Nagyné

Reply

—————

Date: 17/11/2014

By: ecori

Subject: Re: Szemét

Köszönjük az észrevétlet, szemét eltüntetve

Reply

—————

Date: 21/10/2014

By: Ecori

Subject: Barátunknak

Fények felé sietsz most a kikövezett úton,
Hátra sem tekintesz, már nem aggódsz a múlton.
Emelt fővel fentről nézel, nagy-nagy messzeségből,
Mi itt némán hallgatunk féltett büszkeségből...
Keserű a fájó búcsú, mardosó a bánat,
De te csak menj, ha menned kell, tárd ki angyalszárnyad.
Búcsúznunk kell Tőled, te már szebb világba értél,
Levetetted a földi gúnyát, fényes angyalruhát vettél!

Reply

—————