ECO-fórum

Date: 20/08/2018

By: ecori

Subject: Ma is érvényes

Tóth István

Magyar panasz


Nem úgy van már, mint volt régen
Nem az a Nap süt az égen
Nem úgy illatoz a virág
Kétszínűvé lett a világ

Átok fogta meg a magyart
Mert az soha együtt nem tart
Rajta igaz a közmondás
Amennyi ház, annyi szokás

Régi őseink elholtak
Kik a közjónak hódoltak
Hej, ha most feltámadnának
Újra sírba szállanának

Ha a hív jutalmat nem kap
S nem igazat papol a pap
El kell veszni a világnak
Vagy győzni az igazságnak

Reply

—————

Date: 15/08/2018

By: ecori

Subject: Jászai Mari naplójából


Emberek merészelnek, mint bűnbocsátók föltolakodni! Arcátlanság. Példát adni az életükkel, arra vállalkozzanak! De az nehezebb dolog, mint egy hókusz-pókuszt csinálni.

Ostoba, ferde nagyképű társadalom!
Hiszen nem is törekszik tökéletességre, csak sikerre néz.
Hogy megvetem azt a társadalmat, amelyikben a becsületes és igaz a nyakát szegi és a gaz győzedelmeskedik.
Győzedelmeskedik és dúskál a nemzet adójából, maga és egész hada,akiket mint talpnyalóit megvesz, ugyancsak az ország pénzén.

Reply

—————

Date: 04/06/2018

By: AlbertVoime

Subject: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is a vital section of a male's the reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The men's prostate is found just as you're watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections from the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of all kinds of prostate infection. It is brought on by bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of a particular defect inside gland and also the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be caused by trauma on the urinary tract or by infections received from other areas of the body. A patient may experience testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect followed by the use antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to ascertain the sources of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some with the actions to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for general health and it'll also maintain the urinary track clean.

2. Some studies claim that a few ejaculations weekly will assist you to prevent cancer of the prostate.

3. Eat red meat moderately. It has been shown that consuming more than four meals of beef weekly will increase the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to look at to make sure a healthy prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should select prostate examination at least annually.

Reply

—————

Date: 15/09/2017

By: ecori

Subject: fontos gondolat

Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.

Reply

—————

Date: 20/08/2017

By: ecori

Subject: Ma Augusztus 20.-ánHolnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond, cselekszik. Életünk minden egyes órája igazából emberré válásunk, kibontakozásunk egy-egy újabb lépcsőfoka.

Böjte Csaba aláírása

Reply

—————

Date: 19/05/2017

By: ecori

Subject: Szeretethíd 2017

A jó cselekedetek a mennyek kapujának láthatatlan sarokvasai.
Victor Hugo

Reply

—————

Date: 16/04/2017

By: szűcséva

Subject: Húsvét

Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia."
Lk 24,
Köszönjük a húsvét csodáját. Adj erőt másoknak szolgálni, még ha ez nem is könnyű!

Reply

—————

Date: 08/03/2017

By: Seiseisei

Subject: A rontó, gyűjtögető ember

Wass Albert: Mese az erdőről
Tudnod kell, hogy amikor a Jó Isten a világot megteremtette, és már mindennel készen volt, összehívta a négy legkedvesebb angyalkáját, hogy szétossza közöttük a világ kincseit. Az igazi kincseket.
Egyiknek a jóságot adta, hogy szálljon le vele az emberek közé, és mindenkinek szívébe tegyen belőle egy darabkát.
A másodiknak a szeretetet adta, s a harmadiknak a békességet.
Láthatod: Igazi nagy kincseket osztott szét angyalkái között a Jó Isten.
Az angyalok pedig leszálltak a kincsekkel a földre.
Odamentek sorra minden emberhez. Az emberek azonban lezárták a sziveiket nagy súlyos lakatokkal.
Gyűlölet, irigység és rosszindulat, kapzsiság őrizték a lakatokat, és Isten angyalkái hiába mentek egyiktől a másikig: a szívek nem nyílhattak meg.és nem tehették beléjük a Jó Isten ajándékait.
A Jó Isten pedig, aki mindent lát, látta ezt is, és nagyon elszomorodott. Mert nagyon jól tudta, baj lesz ebből. Háborúság, nyomor és pusztulás.
Gyűlölet lakozik majd az emberek házaiban, és jajgatástól lesz hangos a világ.
S ahogy a Jó Isten ott szomorkodott, egyszerre csak elébe lépett a negyedik angyalka, akiről bizony meg is feledkezett és ezt mondta:
-Hallgass meg engem édes jó Istenem! Lám odaadtad angyaltársaimnak a jóságot meg a szeretetet meg a békességet, de nem érnek velük semmit, amíg az emberek szíve zárva marad. Add nekem az erdőket, és én majd megnyitom velük az emberek szívét.
A Jó Isten rácsodálkozott a kicsi angyalkára, de aztán elmosolyodott, és ez a mosolygás olyan volt, mint amikor a nap fénye átragyog a felhőkön.
-Próbáld meg lelkecském- mondta kedvesen a Jó Isten.- Legyen ahogy kívánod.: neked adom az erdőket!

Az erdő pedig élni kezdett. Úgy éppen ahogy most is él.
A szellő, akit ruhája ráncaiból húzott elő az angyal, járta a fák csendjét és suttogva beszélgettek egymással. Úgy mint ma is, éppen úgy.
Vén fa odvában, sziklák üregeiben, bozótok sűrűjében mulattak a manók, s tanítgatták az állatokat mindarra amit tudni jó és hasznos. Mint ma is. Éppen úgy.
Tisztásokon, rejtett nyílások napfoltjain virágok nyíltak, s minden virágban egy-egy tündérke lakott, és gondoskodott arról, hogy minden madár megtanulja idejében a maga dalamát, és senki az erdő népéből mérges bogyót ne egyék.
Énekeltek, fütyörésztek, csiviteltek a madarak, mesélt a forrás. Visszhang pedig ült a sziklán halványkék ruhában és lógatta a lábát. Akárcsak ma, éppen úgy.
Az angyal pedig látta, hogy szép az erdő, és elindult hogy megkeresse a három társát: a Jóság angyalát, a Szeretet angyalát és a Békesség angyalát.
-Gyertek! Mondta nekik - az erdő majd megnyitja az emberek szívét, és ti elhelyezhetitek benne a magatok kincseit.
Bevitte őket az erdő mélyébe, ott is a legszebb tisztásra, amit azóta is Angyalok Tisztásának neveznek. Ott megpihentek és várták az embereket.
Jött az első.
De hiába daloltak a madarak, hiába virágoztak a virágok, hiába suttogtak a fák és hiába mesélte el legszebb meséjét a forrás: az ember nem látott meg és nem hallott meg mindebből semmit. Fejszét fogott, levágott egy fát és elment vele. Szíve nem nyílt meg egyetlen pillanatra sem. Rontó ember volt.
Az angyalok nagyon elszomorodtak, amikor látták, hogy hiába szép az erdő, a rontó ember nem látott meg belőle semmit.
Megsiratták a szerencsétlent. Amikor elment, zárt szívvel hidegen. Ez volt az első harmat a földön. Az estéli harmat az angyalok könnye.
Aztán jött a második ember. Jött, de ő sem látott meg semmit az erdőből. Vakon és süketen haladt a maga útján, fejét lehajtva hordta, és száraz rőzsét gyűjtött. Száraz ágakat keresett csupán az élő, csodaszép erdőben. Az ő szíve sem nyílhatott meg. Jött és elment. Gyűjtő ember volt, közönyös ember.
Az angyalok megsiratták őt is, még jobban mint az elsőt.
És ez volt az erdőn a második harmat. A hajnali harmat.
Búsan álltak az angyalok a tisztás közepén, és sírtak. Siratták az embereket, akik nem látják a szépet.
Sírtak a fák is, sírt a szellő, a virágok, és a tündérkék a virágokban. A patak is sírt, a csönd is sírt.
És ekkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás széliben, és meghallotta sírni az erdőt.
Meglátta a virágokat, a fákat. Meghallotta a csermelyt. És halkan mondta:
- Istenem, milyen szép....
És abban a pillanatban lehullott a szívéről egy nagy rozsdás lakat.
Az angyalok pedig odaléptek hozzá, egyenként, lábujjhegyen és nyitott szívébe betették a kincseket. A jóságot, a szeretetet és a békességet.
Magasan fönt, az égben, fehér felhőtutajon a Jó Isten ült, maga. Bárányfelhőket pöfékelt nagy kék pipájából, és alámosolygott a földre.

Reply

—————

Date: 04/03/2017

By: ecori

Subject: Babits Mihálys nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

Reply

—————

Date: 04/03/2017

By: ecori

Subject: Sötétség

„Isten vigyázott ezekre a fákra, megvédte õket szárazságtól, betegségtõl, lavináktól, és ezernyi vihartól és árvíztõl. De nem tudja megvédeni õket bolondoktól.” John Muir

Reply

—————