15/06/2010 10:41

Výzva počas záplav

Žiadame občanov Dolného štálu, aby počas záplav nepúšťali nadmerné množstvo vody do kanalizačnej sústavy.

Zaplavia tým nielen kanalizáciu a čerpacie stancie, ale aj čističku odpadových vôd.

PODZEMNÁ VODA SA MIEŚA ODPADOVOU VODOU a vráti sa do vodných tokov resp. do pivníc ako značne nečistená -  môže byť príčinou infekcií.

—————

Back