26/07/2012 15:00

Gyűjtés - Szent István emlékhely kialakítására

Tisztelt hagyományőrző lakótársaink !

           Tudjuk, hogy Alistál az első írásos emlékek alapján már  1111-ben is létezett. Az akkori birtoklevelekben foglaltak szerint  joggal tekintünk vissza további több mint 100 évet a magyar történelemben, és feltételezhetjük, hogy a mostani alistáli katasztert már I. István idején lakták őseink.

A falunkban működő ECORI polgári társulás a környezetvédelem mellett alapszabályzata szerint az emberi és kulturális értékek védelme és megőrzése céljából is alakult.

Mindezek alapján úgy gondoltuk, hogy a faluba vezető útkereszteződésnél Padány – Bögellő felől emlékeztetőül elhelyeznénk egy Szent István emlékoszlopot.

A kopjafa jellegű emlékoszlop fából készül, Szent Istvánt ábrázolja és nemzeti motívumainkat viseli majd. Magasságát a terméskőből rakott talapzattal együtt kb. 220-260 cm-esre tervezzük. Terveink szerint ez év augusztus 19-20-án kerül felavatásra.

Bizonyára felmerül a kérdés, miért fordulunk Önhöz ?

Szeretnénk felajánlani minden alistáli családnak - háznak, hogy 1 euróval járuljon hozzá az elképzelés megvalósításához. A hozzájárulás természetesen önkéntes. A hozzájárulás formája – kopjafajegy vásárlása, melynek értéke egyenként 1 euró. A társulás 720 db. előre számozott jegyet ad ki, melynek összértéke 720 euró (kopjafa, talapzat, réztábla és nyomtatási költségek).

A kopjafajegyet (jegyeket) Ön elteheti emlékbe és bizonylatként a támogatásról.

A kopjafajegyek megvásárolhatók lesznek az alistáli IRKA és Família  üzletekben és a polgári társulás tagjainál. Egyetlen jegy vásárlása is segítség.

Miért nem állami támogatásból vagy más kulturális alapból?  … mert szeretnénk, hogy ezt az emlékművet az alistáliak teljesen a magukénak érezzék. Szeretnénk, ha elhatározásunk nem kerülne be a szokványos úgynevezettt „projektek” sorába, ha egyetlen centet sem kellene feleslegesen intézmények sokaságának kifizetni azért, hogy államalapító királyunk emlékét tisztelettel megőrizhessük.

Támogatását tisztelettel köszöni az  ECOri p.t. vezetősége   valamint a társulás tagsága

A gyűjtésről a kopjafa avatásán és a községi újságban tájékoztatást adunk.

—————

Back