03/06/2010 15:17

Dokončili sem upratovanie v židovskom cintoríne

Naša nová spoločnosť ako prvú úspešnú brigádu uskotočnila v židovskom cintoríne.

Zatiaľ namiesto slov nech hovoria obrázky z našej fotogalérie:

—————

Back